Chồng của Akari Tsumugi thường xuyên chời bời mang nợ về nhà, em nó đã phải trả không biết bao nhiêu lần ròi, nhưng lần này em nó đã chịu không còn tiền để lo cho nữa. Đám người xã hội đen kia rất ghê, vì quá thương anh chồng nên em nó phải đích thân đên để khất nợ…..Nhưng đời không như là mơ, đã không khất được, em nó còn bị bắt lại phục vụ tình dục cho ông ta, nếu không thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn bao giờ hết. Không còn cách nào nữa, nên em nó đành phải chấp nhận ở lại bị đụ cho tơi tả….