Anna Kami cùng tôi sống trong căn nhà với nhau. Vào mùa hè năm đó thật nóng lưc, đã khiến em nó ăn mặc cực kỳ hở hang,  khi tôi thấy điều đó đã không chịu được nhiệt và cực kỳ bấn. Quá điên cuồng, tôi đã nện bà chị dâu của mình, điều đó có vẻ như người chị dâu này cũng thích, nên là cả hai chúng tôi đã say đắm nhau sau đó. Mặc dù nóng lực chảy mỡ như vậy, nhưng chúng tôi vẫn làm tình, vẫn nện nhau miệt mài….